Minilex - Lakipuhelin

Miten luottamusmies valitaan?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmiestä sekä työosaston tai sitä vastaavan yksikön luottamusmiestä. Luottamusmiehen valitsevat ammattiosastoon kuuluvat työntekijät. Yleissopimuksen mukaan työpaikalla luottamusmies valitaankin sitä varten järjestetyillä vaaleilla. Vaaleissa on varattava kaikille ammattiosaston jäsenille mahdollisuus osallistua luottamusmiehen valintaan. Vaali ei saa kuitenkaan häiritä työntekoa. Jotta työnantaja pystyisi varaamaan tilaisuuden vaalien toimittamiseen, tulee vaalipaikoista ja ajoista sopia työnantajan kanssa viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalien toimittamista. Valituista luottamusmiehistä tulee ilmoittaa työnantajalle kirjallisesti.

Mikäli luottamusmiehiä valitaan vain yksi, hänestä tulee pääluottamusmies. Pääluottamusmiehen valitsemisen lisäksi voidaan paikallisesti sopia ammattiosaston esityksestä siitä, mille osastolle tai osastoa vastaavaan yksikköön valitaan luottamusmies. Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yritys- tai työpaikkatasolla tapahtuvaa sopimista ja ammattiosastolla työehtosopimukseen osallisen ammattiliiton rekisteröityä alayhdistystä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa