Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verovelvollinen voi hakea muutosta perintö- ja lahjaverotukseen oikaisuvaatimuksella. Tästäkin päätöksestä on mahdollista valittaa, jos ei ole tyytyväinen lopputulokseen.

Muutoksenhaku valittamalla tehdään sille hallinto-oikeudelle, jonka alueella perinnönjättäjä asui kuollessaan tai lahjanantaja asui verovelvollisuuden alkaessa. Jos käsittelyvelvollista hallinto-oikeutta ei ole, asian ratkaisee Helsingin hallinto-oikeus. Valitusaika on viisi vuotta verotuksen toimittamisvuotta seuraavan vuoden alusta.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi edelleen hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun on saanut tiedon hallinto-oikeuden päätöksestä.

Muutoksenhakuasioissa on tärkeää muistaa, että jo määrätty vero on joka tapauksessa maksettava ajallaan, vaikka muutoksenhaku olisi kesken. Veron ulosotto voidaan kuitenkin muutoksenhakuviranomaisen toimesta kieltää tai keskeyttää. Myöhässä maksetusta verosta on maksettava korkoa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa