Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku lahjaverotuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos lahjansaaja havaitsee virheen verotuksessaan, hän voi hakea muutosta lahjaverotukseen. Mutoksen hakeminen voi tulla aiheelliseksi, mikäli veroa on määrätty maksettavaksi joko liikaa tai liian vähän. Muutoksenhaku tehdään tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuoikeutta on sekä verovelvollisella itsellä että Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä.

Lahjaverotuksen oikaisuvaatimus on verovelvollisen osalta tehtävä 5 vuoden kuluessa lahjaverotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Esimerkiksi, jos verohallinto toimittaa lahjaverotuksen 14.8.2016, verovelvollinen lahjansaaja voi hakea muutosta verotukseensa jättämällä oikaisuvaatimuksen Verohallintoon viimeistään 31.12.2021. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on sen sijaan tehtävä oikaisuvaatimus kuuden kuukauden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä.

Jos lahjansaaja on tyytymätön veronoikaisuun liittyvään päätökseen, hän voi hakea muutosta siihen valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku oikaisuvaatimukseen on haettava viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisulautakunnan päätökseen haetaan muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka piirissä lahjanantajalla oli kotiosoite omaisuuden siirtyessä. Viime kädessä haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi vielä hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se antaa siihen luvan.

On tärkeää huomata, että vaikka lahjansaaja on hakenut muutosta verotukseen, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää veron ulosoton. Mikäli haluat tietää lisää muutoksenhausta lahjaverotuksessa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa