Minilex - Lakipuhelin

Vaaran estäminen on omistajan tai haltijan velvollisuus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Järjestyslaki asettaa myös rakennusten omistajille, haltijoille ja edellä mainittujen edustajille tiettyjä velvoitteita turvallisuuden suhteen. Kyseisten henkilöiden vastuulla on huolehtia siitä, ettei rakennuksesta, rakennelmasta tai muusta vastaavasta paikasta putoava lumi tai jää tai muu esine tai aine aiheuta vaaraa ihmisille tai omaisuudelle.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa