Minilex - Lakipuhelin

Työnjako avoimessa yhtiössä sekä työstä maksettava korvaus


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Avoimen yhtiön yhtiösopimukseen kannattaa ottaa maininta yhtiömiesten välisestä työnjaosta yhtiössä. Työnjaosta voidaan yhtiömiesten kesken sopia vapaasti. Vastaavasti myös yhtiössä suoritettavasta työstä maksettavasta korvauksesta voidaan ottaa määräyksiä yhtiösopimukseen.

Lain mukaan yhtiömiehellä on oikeus saada kohtuullista vastiketta yhtiölle tekemästään työstä sekä yhtiön hallintoon kuuluvien asioiden hoitamisesta, vaikka siitä ei ole sovittu. Tämä tulee kyseeseen niissä tilanteissa, joissa yhtiömiehen tekemää työtä ei katsota tarkoitetun suoritettavaksi ilman vastiketta.

Yhtiön hyväksi suoritettavasta työstä maksettavalla korvauksella on merkitystä lähinnä jäljelle jäävän voiton jakamisen kannalta. Yhtiömiehelle maksettava korvaus pienentää jaettavaksi jäävää voiton määrää. Varojenjaon tasapuolisuuden ja sovinnollisuuden kannalta on eduksi, jos yhtiömiehet ovat yksimielisesti sopineet yhtiön hyväksi uhratun työpanoksen rahamääräisestä arvostamisesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »