Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen yleistoimivalta


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kysymys tuomioistuimen yleistoimivallasta nousee esiin tilanteissa, joissa tuomioistuimen käsiteltäväksi tulee asia, jolla on liityntöjä useampaan valtioon. Kun maamme tuomioistuinjärjestelmä on toimivaltainen käsittelemään asian, on sillä yleistoimivalta asianomaisen jutun ratkaisemiseen. Yleistoimivallassa voidaan sanoa olevan kyse kansainvälisestä toimivallasta. Kansainvälistä toimivaltaa on pyritty selkiyttämään kansainvälisillä sopimuksilla tuomioistuimen toimivallasta. Samoin Euroopan unionin alueella on parannettu tilannetta asetusten kautta. Asetukset tuomioistuinten toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Bryssel I) sekä avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa (Bryssel IIa) ovat selkiyttäneet toimivaltakysymyksiä Euroopan unionin sisällä. Mikäli tuomioistuimella ei ole yleistoimivaltaa ottaa asiaa käsiteltäväkseen, on sen jätettävä kanne tutkimatta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »