Minilex - Lakipuhelin

Tilipäivä on yleensä palkanmaksukauden viimeinen päivä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Työntekijän palkka on maksettava tilipäivänä, joka on lähtökohtaisesti palkanmaksukauden viimeinen päivä. Tilipäivän ei siis kuitenkaan välttämättä tarvitse olla palkanmaksukauden viimeinen päivä, sillä tästä voidaan työehtosopimuksella tai työsopimuksella sopia toisin. Usein onkin sovittu palkan suorittamiselle laskenta-aika, jonka päätyttyä palkka erääntyy maksettavaksi.

Koska tilipäivä on tietty kalenteripäivä esimerkiksi kerran kuukaudessa, on mahdollista, että se osuu pyhäpäivälle, jolloin pankkien maksuliikenne ei ole käytössä. Tällöin tilipäivä kuitenkin aikaistuu edeltävälle arkipäivälle, jona maksujärjestelmät ovat käytössä. Päiviä, jotka aiheuttavat tilipäivän siirtymisen niitä edeltävälle arkipäivälle, ovat arkilauantait, sunnuntait, kirkolliset juhlapyhät, itsenäisyyspäivä sekä joulu- ja juhannusaatot.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa