Minilex - Lakipuhelin

Palkka voi olla muutakin kuin rahaa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Palkka on eräs keskeisimmistä työntekijän oikeuksista työsuhteessa. Työntekijän oikeus saada palkkaa perustuu työsopimukseen, jossa työntekijä sitoutuu tekemään ansiotyötä työnantajan lukuun palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Vastaavasti työnantajalla on velvollisuus maksaa työntekijälle palkkaa tehdystä työstä.

Palkka voi siten olla rahaa, niin kuin se yleisimmin onkin, mutta palkka voi olla myös muuta vastiketta, jonka työntekijä saa tehdystä työstä. Tällaista muuta vastiketta voi olla esimerkiksi vastavuoroinen työ tai oppi, jonka työnantaja antaa työnteon vastikkeeksi. Palkalle tai muulle vastikkeelle ominaista ja yhteistä on kuitenkin se, että molemmilla tulee olla taloudellista arvoa. Työnantaja ja työntekijä voivat myös sopia, että rahapalkan lisäksi maksetaan joitain luontoisetuja, esimerkiksi auto- tai lounasetuja.

Palkka määräytyy useimmiten joko työhön käytetyn ajan tai työntuloksen mukaan. Näitä palkkamuotoja kutsutaan aikapalkaksi ja suoritepalkaksi. Mahdollisesti palkka voi määräytyä näiden molempien määräytymisperusteiden mukaan.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa