Minilex - Lakipuhelin

Tilinpäätöksen rekisteröinti


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätös rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa osuuskunnan tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta. Tilinpäätöksen rekisteröinti-ilmoitukseen tulee liittää jäljennös tilintarkastuskertomuksesta sekä osuuskunnan hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä sekä osuuskunnan kokouksen päätöksestä. Emo-osuuskunnan tulee ilmoittaa rekisteröitäviksi myös konsernitilinpäätös ja konsernitilintarkastuskertomus.

Mikäli osuuskunta laiminlyö velvollisuutensa tilinpäätöksen rekisteröintiin, voi rekisteriviranomainen velvoittaa osuuskunnan toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen sakon uhalla täyttämään velvollisuuden määräämässään ajassa. Päätökseen, jolla rekisteriviranomainen on asettanut uhkasakon, ei saa hakea muutosta valittamalla.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »