Minilex - Lakipuhelin

Osuuskunnan velvollisuudesta laatia toimintakertomus


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Osuuskuntalaki lähtee siitä, että osuuskunnan tulee laatia toimintakertomus osana tilinpäätöstä.

Osuuskunta saa kuitenkin jättää toimintakertomuksen laatimatta, mikäli sekä päättyneellä tilikaudella että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on ylittynyt enintään yksi kirjanpitolaissa tarkemmin säädetyistä "pienimuotoisen toiminnan" raja-arvoista. Osuuskunnan on kuitenkin aina esitettävä liitetietoina ne toimintakertomukselta edellytetyt tiedot, jotka lain perusteella on ilmoitettava.

Osuuskunnan toimintakertomuksen tarkemmista sisältövaatimuksesta säädetään kirjanpitolain lisäksi osuuskuntalaissa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa