Minilex - Lakipuhelin

Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos joku rikkoo lainmukaista tai viranomaisen määräämää salassapitovelvollisuuttaan, hän syyllistyy salassapitorikokseen. Rikos tulee kyseeseen sillä edellytyksellä, ettei rikos ole rangaistavissa virkasalaisuuden rikkomisena tai sen tuottamuksellisena muotona. Salassapitorikoksen mukaan rangaistavia tekoja ovat salassa pidettävän seikan paljastaminen, josta tekijä on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, sekä tällaisen salaisuuden käyttö omaksi tai toisen hyödyksi.

Rangaistuksena salassapitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »