Minilex - Lakipuhelin

Salassapitovelvollisuuden rikkominen on rikos


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Jos joku rikkoo lainmukaista tai viranomaisen määräämää salassapitovelvollisuuttaan, hän syyllistyy salassapitorikokseen. Rikos tulee kyseeseen sillä edellytyksellä, ettei rikos ole rangaistavissa virkasalaisuuden rikkomisena tai sen tuottamuksellisena muotona. Salassapitorikoksen mukaan rangaistavia tekoja ovat salassa pidettävän seikan paljastaminen, josta tekijä on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, sekä tällaisen salaisuuden käyttö omaksi tai toisen hyödyksi.

Rangaistuksena salassapitorikoksesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa