Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian vireillepano ja sähköinen vireillepano


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian tuomioistuinkäsittely alkaa haastehakemuksen toimittamisella toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Riidattomissa asioissa riittää normaalia suppeampi haastehakemus. Haastehakemus voidaan toimittaa käräjäoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, postitse, sähköisesti faksilla tai sähköpostitse. Asia tulee vireille hakemuksen saavuttua kansliaan, jolloin sen valmistelu alkaa. Ensin tarkastetaan, ettei haastehakemuksessa ole sellaisia puutteita, joiden korjaaminen on prosessin jatkamiseksi välttämätöntä. Jos tällaisia puutteita havaitaan, kantajaa kehotetaan määräajassa korjaamaan ne. Samoin tutkitaan kyseisen kanteen nostamisen edellytykset ja mikäli nämä edellytykset täyttyvät, eikä hakemus ole puutteellinen, tuomioistuin antaa haasteen vastaajalle tiedoksi.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »