Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valitus ja vaatimus


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian valitukseen on sisällyttävä valittajan vaatimus. Valittaessaan käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen valittajan on laadittava valituskirjelmä, jossa hänen tulee ilmoittaa vaatimuksensa perusteluineen.

Valittajan on valituskirjelmässä ilmoitettava muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu, sen kohdat, joihin muutosta haetaan, sekä ne muutokset perusteineen, joita käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi. Tarvittaessa on myös ilmoitettava kohdat, joiden osalta käräjäoikeuden perusteet ovat virheelliset. Vaaditut muutokset ja niiden perustelut on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella. Pelkkä yleisluonteinen viittaus käräjäoikeuden päätöksen virheellisyyteen ei ole riittävä. Valituskirjelmästä on lisäksi käytävä selvästi ilmi, onko käräjäoikeuden päätös virheellinen todistelun arvioinnin eli näytön vai lainsoveltamisen osalta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »