Minilex - Lakipuhelin

Perintö- tai lahjaverotuksen ennakkoratkaisu


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Verotuskysymykset ovat usein monimutkaisia, joten veroseurauksia voi olla vaikea ennakoida. Sen vuoksi on mahdollista hakea ennakkoratkaisua.

Ennakkoratkaisua haetaan kirjallisesti. Perintöveron ennakkoratkaisua voivat hakea kuolinpesän osakas, erityisjälkisäännöksen saaja ja leski. Leski voi hakea ennakkoratkaisua, vaikkei olisikaan kuolinpesän osakas. Lahjaveron osalta ennakkoratkaisua voivat hakea sekä lahjanantaja että lahjansaaja.
Ennakkoratkaisun hakuajalla on merkitystä. Perintäveroa varten ennakkoratkaisua voidaan hakea perittävän kuoltua, mutta ennen perintöverotuksen toimittamista. Lahjaveroa koskevaa ennakkoratkaisua on haettava ennen kun lahja on luovutettu lahjansaajalle. Hakemuksessa on ilmoitettava lahjanantaja sekä lahjansaaja.
Ennakkoratkaisua koskevat asiat ratkaistaan eri viranomaisissa kiireellisinä.

Hakemusta voi käsittelyn kuluessa täydentää. Verohallinto saattaa myös tarvita lisäselvitystä. Tällöin täydennystä pyydetään hakijalta määräaikaan mennessä. Halutessaan hakemuksen voi myös peruuttaa, jolloin asian käsittely päättyy.

Kun ennakkoratkaisusta ei voi enää valittaa säännönmukaisin muutoksenhakukeinoin, sanotaan että se on saanut lainvoiman. Lainvoimainen ratkaisu tulee asettaa verotuksen pohjaksi, kun verovelvollinen sitä vaatii. 

Jos on epävarma siitä, onko ennakkoratkaisun hakemisesta hyötyä, apua voi pyytää asiaan perehtyneeltä lakimieheltä. Ennakkoratkaisuun on tietyin edellytyksin myös mahdollista hakea muutosta. 

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa