Minilex - Lakipuhelin

Palkanmaksun viivästymisen seuraukset


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Palkka on maksettava tai sen on oltava nostettavissa työntekijän osoittamalta tililtä sen erääntymispäivänä. Jos näin ei ole tapahtunut, on palkanmaksu viivästynyt. Palkanmaksun viivästymisellä tarkoitetaan siis sitä, että palkanmaksun aika on koittanut, mutta palkkaa ei syystä tai toisesta ole maksettu.

Palkanmaksun viivästyminen ei edellytä työnantajalta tahallisuutta tai tuottamusta, jolloin työnantaja on periaatteessa aina vastuussa palkan oikea-aikaisesta maksamisesta. Ainoastaan niin sanottu ylivoimainen este voi aiheuttaa sen, että työnantajalla ei ole vastuuta palkan viivästymisestä. Jos palkanmaksu on viivästynyt, voi se tietyissä tilanteissa antaa työntekijälle jopa oikeuden päättää työsuhde. Mikäli työnantaja näin aiheuttaa työsuhteen päättämistilanteen, voi työnantajaan kohdistua myös korvausvastuu työsuhteen päättämisestä.

Palkan viivästyessä työntekijä voi kuitenkin jatkaa työsuhteessaan ja velkoa palkkasaataviaan työnantajalta normaalilla velkomusmenettelyllä. Työntekijällä on lisäksi oikeus saada viivästyneelle palkkasaatavalleen viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Työntekijällä saattaa myös olla joissain tilanteissa mahdollisuus saada vahingonkorvausta vahingosta, joka hänelle on aiheutunut viivästyksen takia. Mikäli työnantajan palkanmaksun viivästyminen johtuu työnantajan maksukyvyttömyydestä, voi työntekijällä olla oikeus palkkaturvaan, eli saatavien maksamiseen valtion varoista. Mikäli työnantaja on maksukykyinen, ei palkkaturvamenettely siis tule kysymykseen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa