Minilex - Lakipuhelin

Palkanmaksu työsuhteen päättyessä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Työntekijällä on oikeus saada lopputili työsuhteen päättyessä. Työsuhteen päättyessä palkanmaksukausikin päättyy samana päivänä, jolloin myös työntekijän palkka on maksettava. Toisaalta myös työsuhteen päättymisen yhteydessä voidaan käyttää sovittua laskenta-aikaa, joka osaltaan voi vaikuttaa palkan erääntymispäivään.

Jos kuitenkin on käynyt niin, että työnantaja ei ole maksanut palkkaa sen erääntymiseen mennessä on työntekijällä oikeus saada viivästyskorkoa erääntymisestä lukien. Lisäksi työsuhteen päättymistilanteissa työntekijällä on palkan viivästyessä oikeus odotuspäivien palkkaan. Odotuspäivien palkkaoikeus tarkoittaa sitä, että työntekijällä on oikeus saada työsuhteen päättymisen jälkeen täysi palkka, mutta kuitenkin enintään vain kuudelta päivältä. Täydellä palkalla tarkoitetaan normaalia kokonaisansiota, jota työntekijä sai säännönmukaisesta työstään. Oikeus odotuspäivien palkkaan voi syntyä kaikkien niiden saatavien myöhästymisen perusteella, jotka olisi pitänyt maksaa työsuhteen päättyessä eli esimerkiksi lisä- tai ylityökorvausten viivästyessä. Odotuspäivien palkkaa koskevalla säännöksellä siis suojellaan työntekijää. Kyseessä on seuraamus työnantajalle siitä, että työnantaja viivästyy palkanmaksamisessa työsuhteen päättyessä.

Siinä tilanteessa, jossa saatava on epäselvä tai riidanalainen taikka, jos palkan määrää laskiessa on tapahtunut laskuvirhe, tulee työntekijän huomauttaa saatavan viivästymisestä työnantajalle kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on päättynyt, jotta työntekijällä olisi oikeus odotuspäivien palkkaan. Työnantajalla on huomautuksen jälkeen kolme päivää aikaa korjata saatavassa oleva puute, ennen kuin oikeus työntekijälle kuuluvista odotuspäivistä alkaa. Palkan epäselvyydestä voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun työnantajalla ei ole palkanlaskemisperusteita tiedossaan työsuhteen päättyessä.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa