Minilex - Lakipuhelin

Pakottaminen on oikeudetonta uhkaamista


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Pakottamisessa on kyse siitä, että joku pakottaa toisen tekemään, sietämään tai tekemättä jättämään jotakin. Pakottamiseen syyllistyy se, joka oikeudettomasti väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen sanottuun tekoon, sietämiseen tai tekemättä jättämiseen.

Rangaistuksena pakottamisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Pakottamista koskeva säännös on toissijainenittava eli sitä sovelletaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa