Minilex - Lakipuhelin

Olennainen sopimusrikkomus ja sopimuksen purkaminen


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Olennainen sopimusrikkomus yleensä oikeuttaa sopimuksen purkamiseen. Olennaisesta sopimusrikkomuksesta on kyse silloin, kun sopimusosapuolen ei voida kohtuudella vaatia pysymään sopimussuhteessa vastapuolen sopimusrikkomuksen jälkeen. Sopimuksessa pysyminen saattaisi tällaisessa tapauksessa esimerkiksi aiheuttaa huomattavia tappioita osapuolelle.

Olennaiseenkin sopimusrikkomukseen on vedottava kohtuullisessa ajassa, jotta sopimusosapuoli olisi oikeutettu sopimuksen purkamiseen. Jos sopimusrikkomus ei ole olennainen, sopimuksen purkaminen ei pääsääntöisesti tule kyseeseen. Tällöin sopimusosapuolen on turvauduttava muihin oikeussuojakeinoihin sopimussuhteessa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa