Minilex - Lakipuhelin

Ohjauksen käsite hallintomenettelyssä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Ohjaus käsitteellä hallintomenettelyssä tarkoitetaan kaikkea sellaista toimintaa, jonka katsotaan vaikuttavan alemman toimielimen toimimiseen. Ohjauksella tarkoitetaan siis sitä, että ylempi toimielin pyrkii vaikuttamaan ja näyttämään suuntaa alemmalle toimielimelle sen toiminnan suhteen. Hallinnollinen ohjaus vaikuttaa yleensä hallinnon sisäisen organisaation toimintaan, ja sillä muun muassa varmistetaan päätöksenteon ja organisaation toiminnan luotettavuus ja tasapuolisuus.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa