Minilex - Lakipuhelin

Hallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukustannukset


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan. Viranomainen ei siis ole vastuussa asianosaiselle hallintoasiassa mahdollisesti syntyneistä kuluista.

Todistajalle, jota on kuultu hallintoasiassa, maksetaan toimeentulokustannusten korvauksena sekä matkasta aiheutuneet tarpeelliset menot että päivärahaa ja majoittumiskorvausta. Taloudellisesta menetyksestä suoritetaan myös korvausta. Korvauksena suoritetaan enintään määrä, minkä siihen oikeutettu osoittaa uskottavasti menettävänsä. Korvaus maksetaan viranomaisen käytettävissä olevista varoista. Jos siihen on syytä, viranomainen voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai osaksi korvaamaan sille näistä varoista maksettavat korvaukset.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »