Minilex - Lakipuhelin

Nuoret työntekijät ovat erityisasemassa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Alaikäiset tekevät usein töitä kesäisin ja viikonloppuisin. He ovat erityisen suojelun tarpeessa, koska heidän kehonsa ja mielensä ovat vielä herkässä kehitysvaiheessa. Siksi laissa rajoitetaan tarkasti esimerkiksi heidän ylitöitään. Tässä artikkelissa kerrotaan nuorten työntekijöiden oikeusasemasta.

Lakia nuorista työntekijöistä sovelletaan alle 18-vuotiaaseen henkilöön, joka on työ- tai virkasuhteessa. Työsuhdetta ei tarkemmin laissa määritellä; yleisesti sellaisena pidetään suhdetta, jossa sopimuksen nojalla tehdään itse työtä toisen lukuun, tämän johdon ja valvonnan alaisena, palkkaa tms. vastaan. Lain ulkopuolelle siis jää esimerkiksi tavanomainen kotityö tai koulutukseen kuuluva opiskelijan työ.

Milloin nuori voidaan ottaa työhön? 15 vuotta täyttänyt, oppivelvollisuuden suorittanut nuori voidaan ottaa työhön ilman kummempia rajoituksia. Nuori, joka täyttää ko. kalenterivuonna 14 vuotta, voidaan ottaa työhön loma-aikana tai tilapäisesti, kunhan se ei haittaa hänen kehitystään, terveyttään tai koulunkäyntiään. Tätä nuorempi voi tilapäisesti aluehallintoviraston luvalla työskennellä taide- ja kulttuuriesityksessä: Tämä mahdollistaa esimerkiksi lapsinäyttelijän käytön elokuvissa.

15 vuotta täyttänyt nuori saa itse tehdä työsopimuksen. Nuorempi tarvitsee siihen huoltajansa luvan. Huoltaja voi aina purkaa nuoren työntekijän työsopimuksen, jos se on tarpeen tämän kasvamisen, kehityksen ja terveyden kannalta.

Työajasta säädetään tarkasti. Jos nuori on täyttänyt 15 ja suorittanut oppivelvollisuuden, hänen säännöllinen työaikansa voi olla yhtä pitkä kuin 18 täyttäneen. Kuitenkin hän saa tehdä ylityötä enintään 80 tuntia kalenterivuodessa. Hänen työaikansa ei saa koskaan ylittää 9 tuntia vuorokaudessa tai 48 tuntia viikossa. Hänen työaikansa tulee lähtökohtaisesti sijoittaa klo 6:n ja 22:n välille.

Oppivelvollisen työntekijän työaika saa olla koulupäivänä enintään kaksi tuntia ja lomapäivänä enintään seitsemän tuntia. Alle 15-vuotiasta ei saa pitää ylityössä; hänen työaikansa tulee lähtökohtaisesti sijoittaa klo 8:n ja 20:n välille.

Työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä säädetään myös. Työnantajan tulee erityisesti huolehtia, että työ ei vahingoita nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä. Se ei saa merkitä nuorelle kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Nuoren työntekijän tulee saada sellaista henkilökohtaista opetusta ja ohjausta, ettei hän aiheuta vaaraa itselleen tai muille.

Nuorten työntekoa tuetaan ja edistetään monin tavoin. Nuori työntekijä on erityisen suojan tarpeessa, joten hänen asemastaan säädetään erikseen. Työn tulee olla turvallista, terveellistä ja pysyä lain määräämissä aikarajoissa. Jos haluat tietää tarkemmin esimerkiksi, tapahtuuko työskentelysi työsuhteessa tai noudattaako työnantajasi lakia, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa