Minilex - Lakipuhelin

Muutoksenhaku perintöverotuksessa


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Jos perinnönnsaaja havaitsee virheen verotuksessaan, hän voi hakea muutosta verotukseen. Mutoksen hakeminen voi tulla aiheelliseksi, mikäli veroa on määrätty maksettavaksi joko liikaa tai liian vähän. Muutoksenhaku tehdään tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuoikeutta on sekä verovelvollisella itsellä että Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä ja toimitettava määräajassa verohallinnolle.

Perintöverotuksen oikaisuvaatimus on verovelvollisen osalta tehtävä 5 vuoden kuluessa verotuksen toimittamisvuodesta. Esimerkiksi, jos verohallinto toimittaa perintöverotuksen 14.8.2016, verovelvollinen lahjansaaja voi hakea muutosta verotukseensa jättämällä oikaisuvaatimuksen Verohallintoon viimeistään 31.12.2021. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on sen sijaan tehtävä oikaisuvaatimus kuuden kuukauden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä.

Jos perinnönsaaja on tyytymätön veronoikaisuun liittyvään päätökseen, hän voi hakea muutosta siihen valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku oikaisuvaatimukseen on haettava viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisulautakunnan päätökseen haetaan muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka piirissä perinnönjättäjällä oli kotiosoite omaisuuden siirtyessä. Viime kädessä haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi vielä hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se antaa siihen luvan.

On tärkeää huomata, että vaikka perinnönsaaja on hakenut muutosta verotukseen, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää veron ulosoton. Mikäli haluat tietää lisää  perintöverotuksen muutoksenhausta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Jos perinnönnsaaja havaitsee virheen verotuksessaan, hän voi hakea muutosta verotukseen. Mutoksen hakeminen voi tulla aiheelliseksi, mikäli veroa on määrätty maksettavaksi joko liikaa tai liian vähän. Muutoksenhaku tehdään tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle. Muutoksenhakuoikeutta on sekä verovelvollisella itsellä että Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti joko lomakkeella tai vapaamuotoisella kirjeellä ja toimitettava määräajassa verohallinnolle.

Perintöverotuksen oikaisuvaatimus on verovelvollisen osalta tehtävä 5 vuoden kuluessa verotuksen toimittamisvuodesta. Esimerkiksi, jos verohallinto toimittaa perintöverotuksen 14.8.2016, verovelvollinen lahjansaaja voi hakea muutosta verotukseensa jättämällä oikaisuvaatimuksen Verohallintoon viimeistään 31.12.2021. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön on sen sijaan tehtävä oikaisuvaatimus kuuden kuukauden kuluessa verotuksen toimittamispäivästä.

Jos perinnönsaaja on tyytymätön veronoikaisuun liittyvään päätökseen, hän voi hakea muutosta siihen valittamalla siitä hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku oikaisuvaatimukseen on haettava viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta. Oikaisulautakunnan päätökseen haetaan muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka piirissä perinnönjättäjällä oli kotiosoite omaisuuden siirtyessä. Viime kädessä haetaan muutosta Helsingin hovioikeudelta. Hallinto-oikeuden tekemään päätökseen voi vielä hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos se antaa siihen luvan.

On tärkeää huomata, että vaikka perinnönsaaja on hakenut muutosta verotukseen, vero on maksettava määräaikana. Muutoksenhakuviranomainen voi kuitenkin kieltää tai keskeyttää veron ulosoton. Mikäli haluat tietää lisää  perintöverotuksen muutoksenhausta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa