Minilex - Lakipuhelin

Mitä tarkoittaa konkurssin velkaselvittely?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssin velkaselvittelyssä on kyse menettelystä, jossa pesänhoitaja merkitsee jakoluetteloehdotukseen velkojien saatavat ja niitä koskevat riitautukset sekä vahvistaa lopulliseen jako-osuuteen oikeuttavat saatavat. Velkaselvittelyssä huomioidaan ainoastaan konkurssisaatavat.

Velkojan oikeus valvoa saatavansa tässä menettelyssä on riippumaton hänen kansalaisuudestaan sekä asuin- tai kotipaikastaan. Kun velallisen omaisuutta myöhemmin muutetaan rahaksi, niin velkojalla on mahdollisuus saada konkurssisaatavalleen jako-osuutta tuosta rahaksi muutetusta omaisuudesta. Velkoja voi myös saada suorituksen myymällä hänellä vakuutena oleva velallisen omaisuus. Velkaselvittelyssä tarkastetaan lisäksi velkojan mahdollisuus kuittaukseen eli, jos velkoja on velkaa velalliselle, niin kumoavatko nämä velat toisensa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa