Minilex - Lakipuhelin

Jakoluettelo on vahvistettava tuomioistuimessa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Pesänhoitajan laatima jakoluettelo on riitautusten käsittelyn lisäksi vahvistettava tuomioistuimessa. Jakoluettelon vahvistamisen yhteydessä tuomioistuin tutkii sen, että jakoluettelo täyttää lain asettamat vaatimukset. Tuomioistuimen on lisäksi ratkaistava saatavaa koskeva riitautus, ellei sitä ole määrätty jo aiemmin ratkaistavaksi erillisessä oikeudenkäynnissä.

Vahvistettu jakoluettelo on tarkoitettu lopulliseksi konkurssin velkaselvittelyn ratkaisuksi. Vahvistetun jakoluettelon mukaisesti määräytyy se, mitkä velkojien saatavista ovat oikeutettuja saamaan jako-osuutta eli rahamääräisen maksun konkurssissa. Vahvistetun jakoluettelon tehtävänä on siten ratkaista kunkin velkojan oikeus konkurssiin luovutettuun omaisuuteen.

Jos pesänhoitajan jakoluettelossa on kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu selvä virhe, tuomioistuin voi omasta aloitteestaan pyytää pesänhoitajaa oikaisemaan virheen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »