Minilex - Lakipuhelin

Mitä ovat erityistuomioistuimet?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Yleisten hallintotuomioistuinten lisäksi hallintolainkäytön alalla on myös erityistuomioistuimia.
Toinen näistä on markkinaoikeus, joka käsittelee muun muassa kilpailunrajoitusasioita, julkisia hankintoja koskevia asioita sekä esimerkiksi kuluttaja-asiamiehen ja elinkeinonharjoittajan välisiä kiistoja siitä, onko tuotetta tai palvelua markkinoitu sopimattomalla tavalla. Vakuutusoikeus on toinen hallintolainkäytön alan erityistuomioistuin. Se on toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin, joka käsittelee eräitä sosiaalivakuutusasioita, kuten tapaturmavakuutus- sekä työ-, virka- ja kansaneläkeasioita.Samoin henkilön oikeus työttömyysetuuteen, palkkaturvaan, asumistukeen sekä opintotukeen kuuluu vakuutusoikeuden toimivaltaan. Sekä markkinaoikeudesta että vakuutusoikeudesta on säädetty oma lakinsa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa