Minilex - Lakipuhelin

Markkinaoikeus erityistuomioistuimena


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin. Se toimii kuitenkin hallintolainkäytön alalla. Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu vain tiettyjä asioita. Niitä ovat markkinaoikeudelliset asiat, kilpailuoikeudelliset asiat sekä julkisiin hankintoihin liittyvät asiat. Laissa on erikseen säädetty, jos asia kuuluu markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Yleensä hallintolainkäyttöasiat kuuluvat kuitenkin siis hallintotuomioistuimen toimivaltaan, ellei toisin laissa ole sanottu. Asian vireille panijan on suoritettava asian käsittelystä markkinaoikeudessa 226 euron oikeudenkäyntimaksu.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa