Minilex - Lakipuhelin

Mitä oikeuskeinoja on viranomaisen passiivisuutta vastaan?


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Viranomaisen passiivisuutta, kuten aiheettomia viivytyksiä, ja laiminlyöntejä vastaan tulisi olla tehokkaita oikeuskeinoja, joihin yksityinen kansalainen voisi turvautua. Niitä ei kuitenkaan ole olemassa. Jos viranomainen ei tee päätöstä tai päätöksenteko viivästyy, ei kummassakaan tilanteessa ole mahdollisuutta viedä asiaa tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Jos viranomainen ei tee päätöstä lainkaan, ainoa keino on tehdä kantelu ylemmälle laillisuuden valvojalle, joita Suomessa ovat eduskunnan oikeusasiamies ja valtioneuvoston oikeuskansleri. Joissakin asioissa voi myös tehdä kantelun viranomaista valvovalle ylemmälle viranomaiselle. Viime vuosina ylimmät laillisuuden valvojat ovatkin saaneet entistä enemmän kanteluita koskien viranomaisten passiivisuutta.

On suunniteltu eräitä oikeuskeinoja viranomaisten passiivisuutta vastan. Toinen niistä olisi hallinnon sisäinen kiirehtimisvaatimus. Toinen oikeuskeino olisi viivästysvalitus, jonka voisi tehdä joko hallintotuomioistuimelle tai johonkin muuhun lainkäyttöelimeen. Nämä ovat kuitenkin vielä suunnitteluasteella. Nähtäväksi jää, kuinka aukko hallinnon oikeussuojajärjestelmässä saadaan korjattua.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »