Minilex - Lakipuhelin

Hallinnon ulkoiset oikeuskeinot


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallinnon ulkoisilla oikeuskeinoilla tarkoitetaan päätöksenteon jälkeen käytettävissä olevia hallinnon ulkoisia oikeuskeinoja. Näitä ovat varsinaiset muutoksenhakukeinot eli hallintovalitus ja kunnallisvalitus sekä ylimääräiset muutoksenhakukeinot eli menetetyn määräajan palauttaminen, kantelu ja purku. Hallinnon ulkoisilla oikeuskeinoilla tarkoitetaan siis jälkikäteisiä muutoksenhakukeinoja. Näiden osalta aloitteen tekee asianosainen valittamalla lopullisesta asiaratkaisusta. Ylimääräisten muutoksenhakukeinojen osalta tiettyjen edellytysten tulee täyttyä, jotta niitä on mahdollista käyttää.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa