Minilex - Lakipuhelin

Milloin virkamies on yhteisöjäävi?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Virkamies voi olla johtavassa asemassa taikka muutoin vastuunalaisessa asemassa yhteisössä. Tällainen yhteisö voi olla esim. laitos, yhdistys, yhtiö, osuuskunta, säätiö taikka valtion liikelaitos. Jos yhteisö on asianosainen tai sille voi koitua asian ratkaisusta erityistä hyötyä tai haittaa, on virkamies esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn.

Esteellisyyden aiheuttava asema voi olla hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenyys. Virkamies voi olla myös yhteisön toimitusjohtaja, jolloin esteellisyys syntyy asiassa. Jos virkamiehen läheinen on yhteisössä vastuunalaisessa tai johtavassa asemassa, on virkamies myös tällöin esteellinen käsittelemään asiaa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa