Minilex - Lakipuhelin

Mikä on palkkaturvalaki?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Palkkaturvalaki on palkkaturvaa käsittelevä laki, joka on säädetty vuonna 1998. Palkkaturvalain tarkoituksena on turvata työntekijän työsuhteesta johtuvien saatavien maksaminen valtion varoista silloin, kun työnantaja on maksukyvytön, eli esimerkiksi silloin, kun työnantaja on asetettu konkurssiin. Palkkaturvalaissa säädellään palkkaturvan saamisen edellytyksistä ja palkkaturvan hakemisesta. Lisäksi palkkaturvalaissa on säädetty palkkaturvan maksamisesta työntekijälle ja vastaavasti työnantajan velvollisuudesta maksaa palkkaturvan osuus takaisin valtiolle.

Työntekijällä on oikeus palkkaturvaan, mikäli työ on tehty Suomessa. Palkkaturvaan ei kuitenkaan ole oikeutta, vaikka työ olisi tehty Suomessa, jos työn on tehnyt ulkomaalaisen työnantajan palveluksessa ollut, ulkomailta Suomeen tilapäiseen työhön tullut työntekijä.
Silloin kun työ on tehty ulkomailla suomalaisen työnantajan palveluksessa, on työntekijällä oikeus palkkaturvaan. Tällöin kuitenkin työntekijällä on oltava kotipaikka Suomessa. Lisäksi ulkomailla tehty työ ei oikeuta palkkaturvaan siltä osin kuin työntekijä on oikeutettu vastaavaan etuuteen toisesta valtiosta.

Palkkaturvalaissa taataan myös työntekijälle oikeus muutoksenhakuun, jolla on mahdollista säilyttää palkkaturvaoikeus tietyissä tilanteissa. Toisaalta palkkaturvalaki asettaa työntekijälle takaisinmaksuvelvollisuuden aiheettoman palkkaturvan osalta ja lisäksi rangaistusuhan palkkaturvan petollisen hankkimisen osalta.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa