Minilex - Lakipuhelin

Mikä on palkanmaksukausi?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Palkanmaksuvelvollisuus on yksi työnantajan päävelvoitteista. Palkka tulee maksaa tilipäivänä, joka on lähtökohtaisesti palkanmaksukauden viimeinen päivä. Työehtosopimuksissa on voitu sopia palkanmaksuajasta. Palkanmaksukaudella tarkoitetaankin aikaa, jonka aikana kerrytetään palkkaa, joka maksetaan palkanmaksukauden loputtua. Työnantajalle voidaan sopimuksesta antaa myös erityinen laskenta-aika, jolloin palkka erääntyy vasta tämän ajan jälkeen.

Palkanmaksukausi on yleisesti kuukausi, jota pidempää palkanmaksukautta ei voi olla. Tällöin puhutaan niin sanotusta kuukausipalkasta. Jos osa palkasta maksetaan voitto-osuutena, provisiona tai muulla vastaavalla perusteella, voi maksukausi kuitenkin olla sopimuksen mukaan enintään 12 kuukautta. Kuukautta lyhyempiä palkanmaksukausia voi olla olemassa ja näitä käytetäänkin yleensä tuntipalkkaisilla aloilla. Tämä johtuu siitä, että jos aikapalkan perusteena on viikkoa lyhyempi aika eli esimerkiksi päivä tai tunti, tulee palkka maksaa vähintään kaksi kertaa kuussa.
Myös suorite- eli urakkapalkkaisessa työssä sovelletaan palkanmaksukausiin samanlaisia aikarajoja kuin aikapalkkaisiin töihin. Suorituspalkkaustyössä siis palkanmaksukausi saa olla enintään kahden viikon mittainen. Suoriteperusteinen palkka voidaan myös maksaa kerran kuukaudessa siinä tapauksessa, jos se maksetaan kuukausittain tulevan palkan yhteydessä. Mikäli suorituspalkkaustyö kestää yhtä palkanmaksukautta pitempään, on kultakin palkanmaksukaudelta maksettava työhön käytetyn ajan mukaan määräytyvä osa palkasta.

Palkanmaksukausi päättyy aina työsuhteen päättyessä eli irtisanomisajan päättyessä. Myös silloin, jos työsopimus puretaan, tulee palkka maksaa heti, koska työsuhdekin päättyy välittömästi. Määräaikaisissa työsuhteissa viimeinen palkanmaksukausi päättyy määräaikaisen sopimuksen päättyessä. Mikäli palkanmaksu myöhästyy työsuhteen päättymistilanteissa, saattaa työntekijällä olla viivästyskoron lisäksi oikeus palkkaan odotuspäiviltä. Mikäli esimerkiksi palkanmaksu myöhästyy tai palkanmaksuun tai palkanmaksukauteen liittyy joitain epäselvyyksiä, kannattaa olla rohkeasti yhteydessä kokeneisiin lakimiehiimme, sinua neuvotaan mielellään.

 

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa