Minilex - Lakipuhelin

Mikä on hallintoriita?


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jos hallintosopimuksesta syntyy riitaa, käsitellään asia hallintoriitana. Hallintoriidan käsittely tapahtuu hallinto-oikeudessa. Hallintoriita pannaan vireille toimittamalla hakemuskirjelmä hallinto-oikeudelle. Hakemuskirjelmässä on mainittava toimenpide, jota vaaditaan, sekä vaatimuksen perusteet.

Hallintoriita-asia käsitellään siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä sillä asianosaisella, johon tehty vaatimus kohdistuu, on kotipaikka. Jos vaatimus kohdistuu valtioon, kuntaan tai muuhun julkisoikeudelliseen oikeushenkilöön, asian käsittelee se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä tällaisen oikeushenkilön puhevaltaa käyttävän viranomaisen tai toimielimen toimipaikka sijaitsee. Yksityisen henkilön valtioon kohdistama vaatimus saadaan käsitellä myös siinä hallinto-oikeudessa, jonka tuomiopiirissä on henkilön kotipaikka.

Jos hallintoriita-asiassa ei yllä sanotuista toimipaikkasäännöistä huolimatta löydy toimivaltaista hallinto-oikeutta, asia käsitellään Helsingin hallinto-oikeudessa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »