Minilex - Lakipuhelin

Mikä on avustaja?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Avustaja toimii hallintoasiassa asianosaisen rinnalla. Avustaja siis avustaa asianosaista viranomaisessa asioimisessa. Avustaja ei voi toimia asianomistajan puolesta sillä tavoin kuin asiamies voi. Avustajan tehtävänä on siis vain toimia oikeudellisena apuna psianosaisen rinnalla. Avustajaa voi käyttää apuna esimerkiksi suullisessa käsittelyssä viranomaisessa tai kirjallisessa menettelyssä, esimerkiksi asian vireillepanossa.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa