Minilex - Lakipuhelin

Asiamiehen ja avustajan esiintymiskielto


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. Asiamiehen on pääsääntöisesti esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan päämiestä. Toisinaan asiamies tai avustaja voi olla tehtäväänsä sopimaton. Tällöin viranomainen voi kieltää tätä esiintymästä asiassa siinä viranomaisessa. Viranomaisen kielto esiintyä koskee aina tiettyä asiaa eli kielto on asiakohtainen. Viranomainen ei voi kieltää asiamiestä tai avustajaa esiintymästä muussa viranomaisessa, vaan kielto kohdistuu aina sen antaneeseen viranomaiseen. Toisin sanoen esiintymiskielto on myös viranomaiskohtainen. Kiellosta on ilmoitettava päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus uuden asiamiehen tai avustajan hankkimiseen.

Viranomaisen antamasta esiintymiskieltoa koskevasta päätöksestä saa hakea erikseen muutosta valittamalla siltä viranomaiselta, jonka toimivaltaan asiassa annettavan ratkaisun muutoksenhaku kuuluu. Kieltoa koskeva muutoksenhaku ei kuitenkaan estä asian käsittelyn jatkamista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa