Minilex - Lakipuhelin

Menettely kiinteistön kiinnityksessä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kiinnitys tutkitaan yleensä heti sen vireille tultua. Lainhuutoasian käsittelyn ollessa kesken kiinnityshakemus jätetään lepäämään. Hakemus tulee myös jättää lepäämään muun muassa silloin, kun kiinteistön omistusoikeudesta on vireillä riita.

Kiinnityshakemuksen hylkäämisen aiheuttavia syitä on monia. Hakemus on ensinnäkin hylättävä, jollei hakija ole kiinteistön omistaja tai hänelle ei myönnetä lainhuutoa kiinteistöön. Hylkäämisen perusteena voi esimerkiksi myös olla, että hakemusta ei ole tehty säädetyllä tavalla tai kiinnitystä ylipäätään ei voida vahvistaa haettuun kohteeseen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa