Minilex - Lakipuhelin

Lesken ja kihlakumppanin oikeus avustukseen kuolinpesästä


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Perittävän kuoleman jälkeen hänen leskellään, avopuolisollaan tai kihlakumppanillaan voi olla oikeus saada avustusta kuolinpesästä. Laissa on lueteltu tietyt ehdot, milloin avustusta voi saada. Avustusta ei siis voi saada ilman todellista tuen tarvetta.  Myös avopuoliso on määritelty laissa. Jotta avopuoliso voisi saada avustusta perittävän kuoleman jälkeen, hänen tulee täyttää lain mukainen avopuolison määritelmä. Avopuolisot tarkoittavat näin ollen yhteistaloudessa asuvia parisuhteen osapuolia, jotka ovat asuneet yhteisessä taloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan lasketa sellaista henkilöä, joka on jo avioliitossa. Lain mukaan kihlautuneiksi katsotaan mies ja nainen, jotka ovat sopineet avioliittoon menemisestä toistensa kanssa. Kihlattu on siis henkilö, joka on sopinut avioliitosta perittävän kanssa, mutta ei ole ehtinyt menemään naimisiin perittävän kanssaan.

Perittävän kuoleman jälkeen hänen leskellään on oikeus saada avustusta kuolinpesän jäämistöstä, mikäli puolisoilla oli perittävän kuollessa vireillä avio- tai asumuseroasia, eikä leskellä näin ollen olisi oikeutta jäämistöön. Myös niissä tilanteissa, joissa leski ei voi maatilaperimykseen liittyvissä tapauksissa saada riittävästi omaisuutta turvaamaan hänen toimeentuloaan, leskellä voi olla oikeus edellä kuvailtuun avustukseen.  Tällaisia edellä kuvailtuja sääntöjä ei liity kihlakumppanin tai avopuolison avustukseen. Avustusta annetaan perittävän leskelle, avopuolisolle tai kihlakumppanille vain silloin, jos avustus katsotaan lesken, avopuolison tai kihlakumppanin toimeentulon kannalta tarpeelliseksi ja kohtuulliseksi. Lesken, avopuolison tai kihlakumppanin toimeentulon tulee myös olla tosiasiallisesti heikentynyt perittävän kuoleman vuoksi, jotta hän voisi saada avustusta.

Avustus voi olla joko rahaa tai muuta omaisuutta. Muu omaisuus saattaa olla käytännössä mitä tahansa avustuksensaajan toimeentulon turvaavaamiseen tarpeellista omaisuutta.  Avustus suoritetaan kertakaikkisena eli yhdellä kertaa. Toisin sanoen, avustusta ei siis makseta esimerkiksi kuukausittain. Kun harkitaan avustuksen määrää ja tarvetta, otetaan huomioon esimerkiksi perittävän lesken, kihlakumppanin tai avopuolison mahdollisuudet turvata oma toimeentulonsa varallisuudellaan sekä ansio- ja muilla tuloillaan, hänen ikänsä sekä parisuhteen kesto. Lisäksi myös muita edellä mainittuihin seikkoihin verrattavia asioita voidaan ottaa huomioon.  Avustuksen antamisella ei saa loukata perillisen oikeutta lakiosaan, jos ei ole olemassa painavia syitä. Avustusta on pääsääntöisesti vaadittava viimeistään perinnönjaossa. Jos perinnönjakoa ei ole toimitettava, avustusta on vaadittava viimeistään puolisoiden omaisuuden osituksessa tai avopuolisoiden omaisuuden erottelussa.

Tilanteet, joissa perittävän leskellä, avopuolisolla tai kihlakumppanilla saattaa olla oikeus lain mukaiseen avustukseen perittävän kuoleman jälkeen, saattavat olla monimutkaisia ja saattaa olla vaikeaa arvioida, olisiko leskellä, avopuolisolla tai kihlakumppanilla oikeutta juuri kyseisessä tapauksessa avustukseen. Tämän vuoksi on hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen, joka osaa auttaa kaikissa avustukseen liittyvissä kysymyksissä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa