Minilex - Lakipuhelin

Lahjominen elinkeinotoiminnassa on kiellettyä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Joka elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevalle, elinkeinonharjoittajana toimivan yhteisön tai elinkeinotoimintaa harjoittavan säätiön hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenelle, toimitusjohtajalle, tilintarkastajalle tai selvitysmiehelle tai elinkeinonharjoittajan puolesta tehtävää suorittavalle lupaa, tarjoaa tai antaa lahjottavalle itselleen tai toiselle osoitetun oikeudettoman edun eli lahjuksen, syyllistyy lahjomiseen elinkeinotoiminnassa. Edellytyksenä on kuitenkin, että lahjuksen tarkoitus on saattaa lahjottava toimessaan tai tehtävässään suosimaan lahjuksen antajaa tai jotakuta muuta tai palkita lahjottava sellaisesta suosimisesta.

Rangaistus lahjomisesta elinkeinotoiminnassa on sakkoa tai vankeutta enintään kahdeksi vuodeksi.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa