Minilex - Lakipuhelin

Kuka vastaa asian selvittämisestä?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintoasiassa selvittämisvelvollisuus jakaantuu asianosaisen ja viranomaisen välille. Pääsääntöisesti viranomaisella on päävastuu asian selvittämisestä. Viranomaisen on siis huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Asianosainen ei kuitenkaan ole täysin vapaa velvoitteista asian selvittämisessä. Asianosaisella on yleinen velvollisuus myötävaikuttaa asian selvittämiseen. Asianosaisen on ensinnäkin esitettävä selvitystä vaatimuksensa perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävaikutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa