Minilex - Lakipuhelin

Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennen kuin hallintoasia ratkaistaan, on asianosaiselle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hallintoasian ratkaiseminen on päättämistä yksityisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Asianosaisella tarkoitetaan tällöin siis henkilöä, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee. Asianosaisia voivat olla muutkin kuin vain hakija tai se, johon päätös kohdistuu. Asianosaisia ovat kaikki sellaiset henkilöt, joihin päätös vaikuttaa.

Asianosaisen ei kuitenkaan ole pakko lausua asiasta mielipidettään. Laki edellyttää vain, että asianosaiselle varataan mahdollisuus kuulluksi tulemiselle, mutta tätä mahdollisuutta ei ole pakko käyttää. Asianosaisella on siis oikeus, muttei velvollisuutta, lausua mielipiteensä asiasta. Asianosaisella on esimerkiksi oikeus antaa selitys vaatimuksista ja selvityksistä, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen. On hyvän hallintotavan mukaista kertoa asiakkaalle, miksi häntä kuullaan ja mikä tarkoitus kuulemisella on.

Jos asianosaiselle ei varata tilaisuutta tulla kuulluksi, on kyseessä menettelyvirhe. Päätös voidaan myöhemmin tämän johdosta purkaa tai kumota.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa