Minilex - Lakipuhelin

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävät


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Lainkäyttöasioina korkein hallinto-oikeus käsittelee ne muutoksenhakua ja ylimääräistä muutoksenhakua koskevat asiat, jotka kuuluvat sen toimivaltaan.

Jos korkein hallinto-oikeus katsoo valituksen koskevan kysymystä, jonka ratkaiseminen pääasiassa riippuu päätöksen tai toimenpiteen tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, asia on tältä osin siirrettävä valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Muita korkeimman hallinto-oikeuden tehtäviä on antaa tasavallan presidentille vahvistettavaksi toimitetusta laista lausunnon, käsitellä muut sen tehtäväksi erikseen säädetyt oikeudenhoitoa koskevat asiat sekä käsitellä oikeushallintoasioita sen mukaan kuin erikseen säädetään. Korkein hallinto-oikeus myös antaa pyynnöstä valtioneuvostolle lausuntoja lainsäädäntökysymyksistä ja voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksiä lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »