Minilex - Lakipuhelin

Miten saa valitusluvan korkeimpaan hallinto-oikeuteen?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Suurimmassa osassa hallintoasioita valituslupaa ei tarvita. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen joissakin asioissa saa kuitenkin valittaa vain, jos sattuu saamaan valitusluvan. Valituslupa vaaditaan esimerkiksi veroasioissa ja joissakin sosiaaliasioissa. Laissa on erikseen säädetty asioista, joissa valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on valitusluvan varassa. Korkein hallinto-oikeus siis päättää, milloin näissä asioissa saa valittaa. Korkein hallinto-oikeus ei perustele mitenkään päätöksiään, joilla se myöntää tai jättää valitusluvan myöntämättä. Laissa on kuitenkin säädetty perusteet, jolloin valituslupa tulee myöntää. Kun muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan muun lain mukaan valituslupa, lupa on myönnettävä ensinnäkin, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeätä saattaa asia korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Toiseksi valituslupa on myönnettävä, jos asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa