Minilex - Lakipuhelin

Konkurssipesän pesänhoitajaan kohdistuvat pakkokeinot


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Konkurssilaissa säädetään pesänhoitajaan kohdistuvista pakkokeinoista siltä varalta, että pesänhoitaja laiminlyö hänelle konkurssilain mukaan kuuluvan tehtävän tai velvollisuuden. Tuomioistuin voi tällöin velvoittaa pesänhoitajan suorittamaan tehtävän määräajassa ja asettaa määräyksen tehosteeksi uhkasakon. Päätös pakkokeinojen käytöstäedellyttää velkojan tai velallisen hakemusta.

Pesänhoitajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen pakkokeinoa koskevaan päätökseen voidaan hakea muutosta valittamalla. Yleensä pesänhoitaja vapautetaan tehtävästään ennemmin kuin lähdetään turvautumaan pakkokeinoihin, joiden osalta menettely on suhteellisen raskas.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa