Minilex - Lakipuhelin

Kustannusten vastattavaksi ottaminen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Velkoja voi ottaa konkurssimenettelyn kustannukset vastattavakseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti pesänhoitajalle. Velkojan vastuu kattaa konkurssilain mukaan oikeudenkäyntimaksut, pesänhoitajan palkkion sekä pesän selvityksestä ja hoidosta aiheutuvat muut kustannukset. Velkojan ei tarvitse lain mukaan asettaa vakuutta konkurssikustannuksista, mutta pesänhoitaja tai velkoja voi saattaa tuomioistuimen ratkaistavaksi sen, voidaanko velkojan sitoumus hyväksyä, jos hän ei aseta vaadittua vakuutta.

Velkoja saa rajoittaa sitoumustaan, kunhan rajoitus ei loukkaa velkojien yhdenvertaisuutta ja se on tarkoituksenmukainen. Sitoumus voidaan määritellä käsittämään vain tietyn ajan tai tietyt toimenpiteet, mutta rahamääräinen rajoittaminen ei ole luvallista. Tuomioistuin päättää viime kädessä, mitkä rahoitukset ovat sitoumuksessa sallittuja.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »