Minilex - Lakipuhelin

Jakoluetteloehdotus ja jakoluetteloehdotuksen määräpäivä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Pesänhoitajan tehtäviin kuuluu laatia konkurssisaatavista jakoluetteloehdotus. Jakoluetteloehdotus on suunnitelma siitä, miten konkurssipesän varat jaetaan velkojien kesken. Jakoluetteloehdotuksen laatimista voidaan verrata riita-asian kirjalliseen valmisteluun tuomioistuimessa.

Jakoluetteloehdotuksen määräpäivällä tarkoitetaan päivää, johon mennessä pesänhoitajan on ehdotus laadittava. Pesänhoitajan on lisäksi toimitettava jakoluetteloehdotus tai tieto sen valmistumisesta velalliselle sekä pyynnöstä velkojille. Velkojalle ja velalliselle on vielä annettava selvitys heidän oikeudestaan riitauttaa jakoluetteloehdotukseen otettu saatava.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa