Minilex - Lakipuhelin

Hyödyllisyysmallihakemus on julkinen


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hyödyllisyysmallihakemusasiakirjat ovat julkisia. Julkisuus alkaa siitä päivästä, kun hakemus on rekisteröity. Jos hakemusta ei jostain syystä rekisteröidä 15 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on katsottu tehdyksi tai kun etuoikeutta on pyydetty, hakemus tulee julkiseksi myös ilman rekisteröintiä.

Lakiin merkitty säännös on minimisäännös, eli viimeinen takaraja, jolloin rekisteröinti tulee julkiseksi, ellei lykkäystä haeta. Hakija voi kuitenkin aina pyytää, että hakemus tulee julkiseksi ennen tätä takarajaa eli jo ennen kuin hakemus on rekisteröity.

Hyödyllisyysmallin hakija voi pyytää, että rekisteröintiä lykätään. Lykkäyksen pituus on korkeintaan 15 kuukautta hakemuksen tekopäivästä tai etuoikeuspäivästä. Rekisteröinnin lykkäyksestä on suoritettava vahvistettu maksu. Lykkäämistä on pyydettävä hyödyllisyysmallihakemuksen tekemisen yhteydessä tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa tekemispäivästä.

Jos hakemus on jätetty sillensä tai se on hylätty, asiakirjat eivät pääsääntöisesti tule julkisiksi. Poikkeustilanne syntyy, kun hakija pyytää sillensä jätetyn hakemuksen ottamista uudelleen käsiteltäväksi; tällainen hakemus julkaistaan normaalien sääntöjen mukaan, ellei sitä hylätä tai jätetä uudelleen sillensä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »