Minilex - Lakipuhelin

Huoltaja on alaikäisen edunvalvoja


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Alaikäisen edunvalvoja on pääsääntöisesti hänen huoltajansa. Yleensä huoltaja on lapsen vanhempi. Edunvalvojat tekevät tai hyväksyvät tärkeimmät oikeustoimet lapsen puolesta ja edustavat lasta. Tässä artikkelissa kerrotaan tarkemmin, kuka milloinkin on lapsen huoltaja ja kuka edunvalvoja.

Ensin käsitellään huoltajuutta. Jos lapsen vanhemmat ovat lapsen syntyessä avioliitossa keskenään, molemmista tulee automaattisesti huoltajia. Jos lapsi ei synny avioliitossa, huoltajaksi tulee lähtökohtaisesti vain äiti; vanhemmat voivat halutessaan sopia yhteishuoltajuudesta. Kunnan sosiaalilautakunnan tulee vahvistaa sopimus.

Avio- tai avoeron jälkeen vanhemmat ovat toisinaan erimielisiä lapsen huoltajuudesta. Jos sopimukseen ei päästä, tuomioistuin päättää, uskotaanko lapsen huolto toiselle vai molemmille vanhemmille.

Edunvalvojana toimii lähtökohtaisesti huoltaja.. Jos edunvalvojia on kaksi, he tekevät päätökset pääsääntöisesti yhdessä. Edunvalvoja ei voi olla vajaavaltainen: Jos siis lapsen huoltaja on alaikäinen, hänestä tulee edunvalvoja vasta, kun täyttää 18 vuotta. Huoltaja voi vapautua edunvalvojan asemasta käräjäoikeuden päätöksellä, jos osoittautuu kykenemättömäksi tai sopimattomaksi. Vapautus voi perustua edunvalvojan omaan pyyntöön, jos siihen on erityinen syy.

Käräjäoikeus määrää lapselle edunvalvojan ensinnäkin, jos hän on jäänyt vaille edunvalvojaa tämän kuoleman vuoksi. Edunvalvoja määrätään myös, jos aiempi edunvalvoja on tilapäisesti kyvytön tehtävään sairauden tai esteellisyyden vuoksi. Määrättävän edunvalvojan tulee olla sopiva sekä kyllin etevä ja kokenut.

Esteellisyydestä on kyse silloin, kun lapsen etu ja vanhemman intressit ovat ristiriidassa keskenään. Niin on esimerkiksi, jos oikeusjuttu koskee testamenttia, jossa on annettu alaikäiselle lapselle omaisuutta ja määrätty, ettei tämän huoltaja saa vallita omaisuutta. Intressiristiriita voi syntyä muissakin kuin taloudellisissa asioissa: Esimerkiksi sosiaalihuoltoasiassa voidaan määrätä edunvalvoja, jos on perusteltu syy olettaa, ettei huoltaja puolueettomasti valvo lapsen etua.

Huoltajuus voi perustua vanhempien avioliittoon, sopimukseen tai tuomioistuimen päätökseen, siten kuin laissa säädetään. Edunvalvojan asema taas voi perustua huoltajuuteen tai tuomioistuimen päätökseen. Edunvalvojien tulee päätöksillään ajaa lapsen etua. Laissa on kuitenkin varauduttu myös tilanteisiin, joissa edut ovat ristiriidassa.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa