Minilex - Lakipuhelin

Hankinnan kohteen määrittely


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Tarjouspyynnössä on käytävä selvästi ilmi hankinnan kohde. Selkeä kohteen määrittely on edellytys hankintamenettelyn onnistumiselle. Hankintayksikön on tiedettävä tarjouspyyntöä laatiessaan, mikä on hankinnan kohde, jaetaanko hankinta osiin ja onko tarjoajien mahdollista tehdä yhdistelmätarjouksia. Hankinnan kohdetta määriteltäessä tulee tarjouspyyntöön sisällyttää myös tarvittavat tekniset- ja muut laatuvaatimukset. Tavoitteena on näin luoda tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Hankinnan kohde ei saa jäädä epäselväksi potentiaalisille tarjoajille, koska tarjoajien tulee tarjouspyynnön perusteella pystyä laatimaan vertailukelpoinen tarjous.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »