Minilex - Lakipuhelin

Hinta- ja laatuvertailu julkisissa hankinnoissa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Hankintayksikö on hyväksyttävä tarjouksista se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kun valintaperusteena on alhaisin hinta, vertailee hankintayksikkö tarjouksia pääsääntöisesti hintojen valossa. Hintavertailussa verrataan tuotteen, palvelun tai urakan hintoja toisiinsa sekä tehdään laskelma siitä, mikä tarjouksista on hinnaltaan halvin.

Kun valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, kiinnitetään hinnan lisäksi erityistä huomioita tarjouksen sisällöön laatuun sekä sen muihin ominaisuuksiin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousta valittaessa voidaan vertailla muun muassa tarjousten laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia. Tällaisia tarjousten vertailussa käytettäviä perusteita kutsutaan vertailuperusteiksi.

Listaus ei ole tyhjentävä, vaan suuntaa-antava. Tällainen joustava luettelo mahdollistaa hankinnan kohteen erityisolosuhteiden huomioimisen. Hankintayksikön on kuitenkin ilmoitettava hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa vertailuperusteet ja niiden suhteellinen painotus. Toisin sanoen hankintayksikön on tuotava julki ne perusteet, joiden pohjalta se tekee lopullisen hankintapäätöksen, jotta tarjoajat voivat ottaa huomioon nämä kriteerit tarjouksissaan.

Kuten huomataan, alhaisin hinta on lähtökohtaisesti hieman yksinkertaisempi valintaperuste vertailun kannalta kuin kokonaistaloudellisuus. Kokonaistaloudellinen edullisuus kuitenkin antaa hankintayksikölle mahdollisuuden ottaa huomioon laajasti erilaisia vertailuperusteita, jotka ovat tärkeitä hankintaa päätettäessä. Usein kokonaistaloudellinen edullisuus onkin fiksumpi vaihtoehto kuin hinnaltaan alhaisin tarjous, kun hankintayksikkö päättää valintaperusteesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »