Minilex - Lakipuhelin

Hallintoprosessi on yleensä kirjallista menettelyä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintoprosessi voi olla suullista, mutta yleensä se on pääosin kirjallista menettelyä. Hallintoprosessin kohteena ei voi olla mikä tahansa viranomaisen suorittama toimenpide tai viranomaisen tekemä päätös. Kyse voi myös olla yksityisen oikeudesta tai velvollisuudesta, joka johtuu julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta. Hallintoprosessin kohteena voi joskus olla myös lainvoimainen hallintopäätös tai hallintolainkäyttöpäätös. Päätöksen ollessa lainvoimainen on kyse ylimääräisestä muutoksenhausta. Hallintoprosessin kohteena voi olla veron tai maksun määrääminen tai maksuunpanon peruste. Maksuunpanon perusteen ollessa kyseessä puhutaan perustevalituksesta. Hallintoprosessin kohde voi olla niin ikään esimerkiksi julkinen hankinta tai kilpailun rajoittaminen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa