Minilex - Lakipuhelin

Hallintolainkäyttölaki säätää muutoksenhausta hallintoasiassa


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Hallintolainkäyttölaki on yleislaki, joka säätelee muutoksenhakua hallintoasioissa. Se tuli voimaan 1.12.1996. Hallintolainkäyttölain sisältöön kuuluvat keskeisinä osina säännökset valituksesta hallintoasioissa ja myös säännökset muista hallinto-oikeudellisista yleisistä oikeusturvakeinoista ja menettelystä näitä oikeusturvakeinoja käytettäessä. Hallintolainkäyttölaki on siis yleislaki, josta on mahdollista säätää poikkeuksia erityissäännöksin, mutta nämä poikkeukset tulee toteuttaa laintasoisesti säänneltynä. Hallintolainkäyttölain lähtökohtana pidetään periaatetta yleisestä valitusoikeudesta.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

 

Selaa lakitietoa